Att hitta glädje i skrivandet av Kim M. Kimselius

Kim M. Kimselius är en mycket aktiv författare som kommit ut med ett antal historiska berättelser för barn och ungdomar. Men hon skriver också för vuxna där hon generöst delar med sig av sitt författarskap, glädjen för skrivandet och sina bästa råd. Boken där författaren delar med sig av sin skrivglädje kom ut hösten 2015 och är den senaste i raden.

 

I boken får läsaren följa författarens resa från början och dit hon är idag. Med tvivel, framgångar och motgångar. Inspirerande läsning för den som själv står och längtar efter att få möjligheten att bli utgiven eller för den delen bara börja skriva. Även en etablerad författare har en gång i tiden varit ny i branschen och osäker på sin förmåga.

 

Ganska snart kommer hon in på handgripliga råd och med den säkerhet hon har lyckas hon förmedla dessa på ett väl planerat och upplagt sätt. Steg för steg delar hon frikostigt med sig av olika skrivtips, regler för skrivandet och annat som gör boken läsbar för både den som är nybörjare och den som redan varit igång med skrivande ett tag. Boken förmedlar sitt budskap på ett tydligt och bra pedagogiskt sätt och även om den tar upp en del basfakta känns den aldrig simpel.

 

Boken består av nästan hundra kapitel av olika längd vilket gör det lättare att orientera sig. I bokens början finns en detaljerad och bra innehållsförteckning. De olika kapitlen tar upp allt från dialoger till gestaltning.

 

Det här är en bok som både kan läsas kapitel för kapitel eller användas som uppslagsbok. Den har tydliga hänvisningar till olika kapitel i boken så att den som läser lätt kan hitta tillbaka till information eller till mer information. En bok som fyller sin plats i bokhyllan och som kommer att tummas på många gånger om. För den information den ger kan inte läsas bara en gång utan behöver tas fram för att påminna läsaren gång på gång så att skrivprocessen inte avstannar.